Polityka prywatności

I. Administrator
Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z Usług (składania zamówień) jest EX-OR Robert Nabiałek z siedzibą we Wrocławiu, przy Inżynierskiej 17A, 53-227 Wrocław, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod nr NIP 8991224175.

II. Zbiór Danych Osobowych
1. Zbiór Danych Osobowych Użytkowników Serwisu został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych/zarejestrowany przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych pod numerem 120814.
2. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika Danych Osobowych.
3. Korzystanie z Usług (składanie zamówień) wiąże się z koniecznością podania przez Użytkownika Danych Osobowych. Niepodanie Danych Osobowych uniemożliwia korzystanie z Usług.
4. W zakresie Usług, Administrator może poprosić Użytkownika o podanie w szczególności następujących Danych Osobowych: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej.
5. Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenia Usług oraz w celu marketingu swoich usług i produktów.
6. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
7. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie procedury składania zamówienia. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.

III. Informacje handlowe, ankiety
Administrator może przesyłać Użytkownikom, w tym na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe na temat produktów i usług oferowanych przez EX-OR Robert Nabiałek. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.

IV. Dane związane z przeglądaniem zawartości Serwisu
1. Administrator zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości Serwisu przez Użytkowników, takie jak liczba i źródło wizyt w danym Serwisie, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, czy numer IP komputera. Administrator nie łączy takich informacji z Danymi Osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika.
2. Administrator wykorzystuje informacje, o których mowa w ust. 1 powyżej, wyłącznie w celach związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego w ramach Serwisu, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania treściami zamieszczanymi w Serwisie oraz ulepszaniem zawartości Serwisu i jakości świadczonych usług.

V. Prawa Użytkownika, Przekazywanie i Udostępnianie Danych Osobowych
1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.
2. W przypadku zmiany Danych Osobowych, Użytkownik powinien zadbać o uaktualnienie Danych Osobowych na spersonalizowanym profilu w Serwisie, jeżeli taki posiada.
3. Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość usunięcia jego Danych Osobowych ze Zbioru Danych na żądanie Użytkownika, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
4. Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył regulaminu Serwisu lub jakiejkolwiek Usługi lub obowiązujących przepisów prawa, a zachowanie Danych Osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
5. Administrator może przekazać lub udostępnić Dane Osobowe osobom trzecim tylko w przypadku gdy będzie to niezbędne w celu świadczenia Usług.

VI. Kontakt
1. Użytkownik Serwisu może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego Dane Osobowe.
2. Użytkownik Serwisu może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego Danych Osobowych w całości lub w określonej części.
3. Adres, pod którym można się skontaktować z Administratorem:
EX-OR Robert Nabiałek; 53-227 Wrocław, Inżynierska 17A;
tel. +48 501 400411; fax. +48 71 3390511;

Kategorie

Dolar amerykański Euro PLN
Mój koszyk: 0,00 PLN (0szt.)
sklep internetowy AptusShop.pl, www.aptus.pl
Copyright by EX-OR - 2012
layout: matylda nowak